Ikon för Rikstermbanken

nätavstämningsdifferens

svensk term: nätavstämningsdifferens
definition:

den mängd gas som måste tillföras alternativt uttas ur nätavräkningsområde för att det skall råda balans mellan fastställd inmatad mängd gas, fastställd uttagen mängd gas och skillnaden i den mängd som beräknats vara lagrad i nätavräkningsområdes naturgasledningar

anmärkning:

Nätavstämningsdifferens anskaffas alternativt försäljs av ledningsinnehavaren.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35