Ikon för Rikstermbanken

nätavräkningsområde

svensk term: nätavräkningsområde
definition:

avgränsning av ledningsnätet avsedd för avräkning av överförd gas, huvudsakligen genom energimätning och beräkning av nätförluster

anmärkning:

Ett nätavräkningsområde avgränsas mot ett annat i mätpunkt för timvis mätning. Ett nätavräkningsområde kan omfatta flera fysiskt åtskilda ledningsnät om dessa har samma nätägare.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35