Ikon för Rikstermbanken

nätägaravtal

svensk term: nätägaravtal
definition:

avtal mellan nätägare och systemansvarig som bl.a. reglerar rapporteringen av mätvärden för den dagliga balansavräkningen

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35