Ikon för Rikstermbanken

månadsmedelkapacitet

svensk term: månadsmedelkapacitet
definition:

uttagen eller inmatad volym i normalkubikmeter per månad dividerat med denna månads antal timmar

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35