Ikon för Rikstermbanken

mätvärde

svensk term: mätvärde
definition:

det av gasmätare registrerade volymflödet per tidsperiod, som i samband med rapportering omvandlas till energiflöde per tidsperiod

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35