Ikon för Rikstermbanken

mättidtyp

svensk term: mättidtyp
definition:

kod i EDIEL-meddelande som anger vilken tid som ett räkneverk i energimätaren har registrerat uppmätt energi

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35