Ikon för Rikstermbanken

mätserie

svensk term: mätserie
definition:

serie av mätvärden, exempelvis en timserie

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35