Ikon för Rikstermbanken

mätperiod

svensk term: mätperiod
definition:

mellan nätägare och nätkund avtalad period för mätning

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35