Ikon för Rikstermbanken

mätavvikelse

svensk term: mätavvikelse
definition:

differens mellan inmatad och uttagen volym eller energimängd

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35