Ikon för Rikstermbanken

leveranstimme

svensk term: leveranstimme
definition:

kalendertimme då en bestämd (i avtal) fysisk leverans av gas sker

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35