Ikon för Rikstermbanken

leveransstruktur

svensk term: leveransstruktur
definition:

information om vem som är återförsäljare och balansansvarig i varje uttagspunkt i naturgassystemet

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35