Ikon för Rikstermbanken

leveransadress

svensk term: leveransadress
definition:

gasanvändares postadress för leverans av gas

anmärkning:

En och samma leveransadress kan ha fler än en uttagspunkt, med en eller fler förbrukningsställen under samma uttagspunkt.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35