Ikon för Rikstermbanken

ledningsinnehavare

svensk term: ledningsinnehavare
definition:

innehavare av såväl koncessionspliktigt som ej koncessionspliktigt nät för anslutning och överföring av gas i det svenska naturgassystemet

anmärkning:

Kan vara densamme som nätägaren.

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35