Ikon för Rikstermbanken

korrektionsgas

svensk term: korrektionsgas
definition:

tvingande gasutbyte mellan systemansvarig och balansansvarig som ett resultat av den månatliga balansavräkningen

anmärkning:

Korrektionsgas anges i kWhö.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35