Ikon för Rikstermbanken

kompenseringsverk

svenska termer: kompenseringsverk
volymomvandlare
volymvärdesomvandlare
definition:

anordning för kompensering av tryck, temperatur och kompressibilitet

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35