Ikon för Rikstermbanken

intrimmad effekt

svensk term: intrimmad effekt
definition:

maximal inställd effekt (kW) hos en gasanvändares gasanläggning

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35