Ikon för Rikstermbanken

gränspunkt

svensk term: gränspunkt
definition:

punkt där en distributionsledning ansluter till transmissionsnätet eller där timvis mätning utföres i transmissionsledning

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35