Ikon för Rikstermbanken

gasutbyte

svensk term: gasutbyte
förklaring:

Gäller naturgas som överlåts från en balansansvarig till annan i samband med upprättande av balansplan. […] Vid utbyte mellan balansansvariga skall bägge parter som överenskommit om ett gasutbyte informera systemansvarig om utbytesenergin i samband med rapportering av balansplan. I vissa sammanhang används ordet ”utbytesgas” för att beskriva den gas som överlåts vid gasutbyte.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35