Ikon för Rikstermbanken

gasmäklare

svensk term: gasmäklare
förklaring:

Gasmäklare förmedlar gas mellan två parter (t ex gasproducent och gashandelsföretag) via finansiella kontrakt.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35