Ikon för Rikstermbanken

gasleverantör

svensk term: gasleverantör
förklaring:

Gasleverantören köper gas i syfte att sälja denna till gasanvändare. Gasleverantör kan vara balansansvarig.

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35