Ikon för Rikstermbanken

gasleveransavtal

svensk term: gasleveransavtal
definition:

avtal mellan gasleverantör och gaskund

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35