Ikon för Rikstermbanken

gasleverans

svensk term: gasleverans
definition:

försäljning av gas, inbegripet LNG, till gasanvändare

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35