Ikon för Rikstermbanken

gaslager

svenska termer: gaslager
lager (i Sverige)
definition:

anläggning för lagring av gas i gasfas, ansluten till det svenska naturgassystemet

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35