Ikon för Rikstermbanken

gasanvändare

svensk term: gasanvändare
förklaring:

Kan vara näringsidkare eller konsument (privatperson). Kallas ibland även slutkund.

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35