Ikon för Rikstermbanken

gasanläggnings-ID

svensk term: gasanläggnings-ID
definition:

identifikationsnummer för gasanläggning eller del av gasanläggning med väl definierade gränser

anmärkning:

Med gasanläggning avses såväl nätägares ledningar och stationer som kundens gasanläggningar.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35