Ikon för Rikstermbanken

fysisk obalans

svensk term: fysisk obalans
förklaring:

Då gastrycket i gasnätet ej befinner sig inom stipulerade gränsvärden.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35