Ikon för Rikstermbanken

frånkoppling

svensk term: frånkoppling
förklaring:

Gastillförsel till gasanvändare stängs av genom att stänga ventil i mottagningsskåp eller brunn (vid leveransgräns).

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35