Ikon för Rikstermbanken

faktiskt uppmätt förbrukning

svensk term: faktiskt uppmätt förbrukning
förklaring:

Den uppmätta (= faktiska) mängden förbrukad gas.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35