Ikon för Rikstermbanken

fördelningstal

svensk term: fördelningstal
definition:

relativa andel (%) av en förbrukningsprofil som varje balansansvarig eller gasleverantör har

anmärkning:

Fördelningstalen beräknas av nätägaren för varje avräkningsområde i två steg: preliminära fördelningstal och slutliga fördelningstal.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35