Ikon för Rikstermbanken

fördelning

svenska termer: fördelning
allokering
definition:

schablonmässigt fördelad energimängd

anmärkning:

Allokering är en äldre term.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35