Ikon för Rikstermbanken

förbrukningsprofil för nätavräkningsområde

svensk term: förbrukningsprofil för nätavräkningsområde
definition:

summan av all den förbrukning inom ett nätavräkningsområde som inte timmäts och som därmed ska schablonavräknas, dvs. summan av all inmatning i området, minus den förbrukning som timmäts förluster ingår i förbrukningsprofilen

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35