Ikon för Rikstermbanken

förbrukningsprofil för gasanvändare

svensk term: förbrukningsprofil för gasanvändare
definition:

gasanvändares specifika gasförbrukning under viss tidsperiod

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35