Ikon för Rikstermbanken

estimerat värde

svensk term: estimerat värde
förklaring:

Uppskattat mätvärde. Ersätter mätvärde då både värde från ordinarie mätare och ersättningsvärde saknas. Uppskattningen kan göras genom att t ex multiplicera volymmätarens värde med beräknad faktor.

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35