Ikon för Rikstermbanken

ersättningsvärde

svensk term: ersättningsvärde
definition:

mätvärde från kontrollmätare eller annan mätare som inte är ordinarie mätare

anmärkning:

Används då ordinarie värde saknas eller är felaktigt.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35