Ikon för Rikstermbanken

energiinnehåll

svensk term: energiinnehåll
förklaring:

Uttrycks i kWh/normalkubikmeter och baseras på gasens sammansättning.

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35