Ikon för Rikstermbanken

dygnsserie

svensk term: dygnsserie
definition:

timserie som avser 1 dygn. Innehåller ett värde för varje timme på gasdygnet

anmärkning:

En dygnsserie består alltså normalt av 24 värden.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35