Ikon för Rikstermbanken

dygnsmedelkapacitet

svensk term: dygnsmedelkapacitet
definition:

uttagen eller inmatad volym per dygn i normalkubikmeter dividerat med 24

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35