Ikon för Rikstermbanken

dygnsmedeleffekt

svensk term: dygnsmedeleffekt
definition:

uttagen eller inmatad mängd naturgas i kWh under ett dygn dividerat med 24

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35