Ikon för Rikstermbanken

driftkubikmeter

svensk term: driftkubikmeter
definition:

mått som anger faktisk volym och ej är omräknat till normalkubikmeter

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35