Ikon för Rikstermbanken

delad leverans

svensk term: delad leverans
förklaring:

Innebär att fler än en gasleverantör levererar till en gasanvändare eller fler balansansvariga levererar till en gasleverantör.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35