Ikon för Rikstermbanken

buffertkonto

svensk term: buffertkonto
definition:

lagerägarens konto för administration av obalans mellan handelsutbyte och fysiskt utbyte mellan lagerägare och lagerkund

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35