Ikon för Rikstermbanken

bokad effekt

svensk term: bokad effekt
förklaring:

Utgör den högsta energimängd naturgas i kWh per tidsenhet som en nätkund avtalat med nätägaren om att kunna ta ut i anslutningspunkten enligt vad som anges i anslutnings- och överföringsavtal. Effekt kan utgöra timeffekt, dygnsmedeleffekt eller månadsmedeleffekt.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35