Ikon för Rikstermbanken

biogas

svensk term: biogas
definition:

gas som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material

anmärkning:

Huvudbeståndsdelarna är metan och koldioxid. Med biogas menas här inte gas från termiskt förgasade biobränslen.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35