Ikon för Rikstermbanken

balansplan

svensk term: balansplan
förklaring:

Sammanfattande benämning på de åtgärder varigenom balansansvarig meddelar systemansvarig hur stor energimängd (övre värmevärde) som denne avser att mata in respektive ta ut under ett gasdygn.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35