Ikon för Rikstermbanken

balanskonto

svensk term: balanskonto
definition:

konto i balansavräkningen där balansansvarigs obalans ackumuleras

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35