Ikon för Rikstermbanken

avräkning

svensk term: avräkning
definition:

beräkning av en aktörs åtaganden såsom volymer och kostnader baserade på ett på förhand avtalat avräkningspris

anmärkning:

I avräkningen ingår kvalitetssäkring av volymer och framtagande av faktureringsunderlag. Balansavräkning ingår som en del av den avräkning som bedrivs inom naturgassystemet.

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35