Ikon för Rikstermbanken

avbrytbar leverans

svensk term: avbrytbar leverans
förklaring:

Avbrytbar leverans innebär leverans till slutkund. En avbrytbar leverans omfattar överenskommelse om att nätägaren har rätt att avbryta eller begränsa leveransen, antingen själv eller på uppdrag av gasleverantören.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35