Ikon för Rikstermbanken

applikationskvittens

svensk term: applikationskvittens
definition:

kvittens som anger om ett meddelande har accepterats av mottagande system eller inte

anmärkning:

Tidsserier som tas emot av ett systems datafångsprogram kvalitetskontrolleras och resultatet redovisas i en applikationskvittens. Positiv applikationskvittens innebär att fångstprogrammet kunnat läsa in data i databasen. Negativ applikationskvittens innebär att data inte godkänts för lagring. Vid negativ applikationskvittens anges felorsak. I EDIEL kan applikationskvittenser rapporteras med

meddelandet APERAK.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35