Ikon för Rikstermbanken

anvisad gasleverantör

svensk term: anvisad gasleverantör
definition:

gasleverantör som, efter upprättat avtal med nätägare, förser gasanvändare utan ordinarie gasleverantör med gas

anmärkning:

Gäller endast gasanvändare med en årsförbrukning under 0,3 GWhu.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35