Ikon för Rikstermbanken

anslutningspunkt

svensk term: anslutningspunkt
definition:

den punkt där nätägares gasledningar ansluts till varandra eller gasanvändarens gasanläggning ansluts till nätägarens gasledning och till vilken överföring av gas sker

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35